KURUMSAL
   1925 y?l?nda Gaziantep'te giyimlik kuma?, perde ve d??emelik kuma?  sat??? ile kurulan  SEV?M  ma?azam?z  ilk olarak Kamil SAMLI ve ortaklar? taraf?ndan kurulmu?tur.   ?irket daha sonraki y?llarda ihsan SAMLI  ve ?u an 3. ku?ak Ferhat SAMLI  y?netiminde devam etmektedir.
1992 y?l?nda beri ?al???lan T?rkiye' nin en ?nemli perdelik ve d??emelik firmalar?ndan olan PERSAN  F?RMASININ 2006 y?l?nda Gaziantep b?lgesinin tek dispirit?r? olarak yeni ma?azas?nda  SEV?M MA?AZASI-PERSAN  ad?yla hizmetine devam etmektedir.
Kuruldu?u ilk g?nden bu yana  kaliteden ?d?n vermeyerek yoluna devam eden SEV?M ma?azas? Gaziantep ve civar illere ?r?nlerini g?nderiyor.  En se?kin markalar? se?en firmam?z m??teri memnuniyetini ?n planda tutmaktad?r. Sekt?r?m?z ile ilgili de?i?en moda ve trendleri ma?azam?zda bulundurmaya da ?zen g?stermekteyiz. Ayr?ca ma?azam?z?n bir b?l?m?nde yer alan giyimlik kuma? ve abiye kuma?lar?m?z?da m??terilerimize sunmaktay?z.
??inde uzman kadromuzla m??terilerimize  sat??, montaj ve diki? konusunda en kaliteli ve ?zenli i?leri sunmaktay?z.  


Sevim Mağazası